Byggexpertis
som är lyhörd & ambitiös

Din vision är verkstadens ansvar och fokus

Tjänsteerbjudande

Projektledning

Gemensam riktning mot mål och kreativ problemlösning i grupp. Kommunikationen ska vara transparent även i det obekväma. Allt för att ni ska ha bästa möjliga information i rätt tid för att fatta nödvändiga beslut på bästa grund.

Byggteknisk Design

Är konsten att skapa konstruktioner som är både tekniskt sunda och empatiska mot projektets vision. Med snabba analyser och proaktiv inställning hjälper verkstaden arkitekter och beslutsfattare med råd och idéer om konstruktion utifrån ett holistiskt perspektiv.

Tvärfackligt träffsäkert!

Verkstaden integrerar projektledning i konstruktion, konstruktion i projektledning, hållbarhet i konstruktion och projektledning i hållbarhet. Förutom de vanliga ansvarsområdena, fråga också gärna efter:

Referenser

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
MAX IV
MAX IV världsledande möjligheter att studera material i minsta beståndsdel. Fastigheten är under konstant utveckling och vi bistår byggherren som projektledare i allt från garantifrågor till installation av nya mikroskåp. Kund: Fastighets AB ML4 (Wihlborgs/PEAB)
Karlslund IP
Bistod byggherren med Kalkyler av olika alternativ i utvecklingen av nya Karlslund Arenan för 6000 åskådare. Kund: Tengboms/Landskrona Kommun
LFM30 Styrelse
Strategisk organisationsutveckling av föreningen. LFM30 involverar merparten av Sveriges stora aktörer och leder omställningen till hållbar byggnadsbransch. Mitt fokus är frågor om teknisk utveckling och om vetenskaplig integritet.
Power of Places Nyhamen
Hjälper team ZITA utforma konstruktiva delar av temporära parken intill gamla färjeterminalen.
Varberg Arena
Allsvensk läktare med 2000 sittplatser, utförd i Partnering mellan Varberg Kommun och Entreprenören. Kund: Serneke
Kv Galten, Lund
Rådgivning lösning kring komplex interaktion mellan olika stomtyper och behov att hitta yteffektivitet. Kund: Wästbygg
CV Staden, Örebro
I syfte att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för alla kommande projekt i stadsdelen rekommenderade vi lämpliga byggnadstopologier baserat på geotekniska förutsättningar. Kund: Jernhusen
Lindesgården, Vellinge
Nybyggnad av korsvirkeshus i modern tappning. Kund: Vellinge Kommun
Brf Soluret, Hyllie
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie tillsammans med Kanozi Arkitekter. En innovativ lösning för grundläggning tillämpades, som kombinerar byggeffektiviteten av jämntjock platta med materialeffektiviteten av sulor. Kund Wästbygg.
Tidig rådgivning Industri- & handelsfastighet
Utredning i tidigt skede av alternativ för fastighetsutveckling i tidigt. Skapade beslutsunderlag i form av stomskisser, alternativa lösningar, kostnadsanalyser och tidplaner.
Farmers Development Center, Karagwe Tanzania
Ansvarig projektutvecklare efter partnerorganisationens idé och behov. Interkulturellt samarbete under två perioder på plats i Karagwe. Kund: Ingenjörer Utan Gränser / KADERES
Klimatsmart Stomme, konceptutveckling
Hur ser den mest klimatsmarta betongstommen ut? Studie kombinerande konstruktion och LCA analys för att hitta nya innovativa lösningar. Kund: PEAB
Garveriet
Kalkyl av alternativa åtgärder under tidig projektutveckling. Byggnaden är en av Malmös äldsta och projektet därmed relativt komplicerat.

Kontakt

erik.larsen@stadsverkstad.se
072 247 36 69
Engelbrektsgatan 7, 211 33 Malmö
Stadsverkstad är för dig som drivs av nyfikenhet, har viljan att förstå och lust att göra bättre varje gång.
Ta kontakt för förutsättningslös rådgivning.