Hej!

Till dig som ser meningsfullheten i byggbranschen. Som drivs av nyfikenhet, viljan att förstå och att göra bättre varje gång. För dig som stannar upp och förundras, funderar och formulerar.

Stadsverkstad är för dig. Jag vill gärna höra vad du planerar! Boka ett kort förutsättningslöst möte eller läs mer nedan.


Vad gör Stadsverkstad?

Projektledning och teknisk design i gestaltningens tjänst

I verkstaden skapar vi fokus och förutsättningar för en meningsfull gestaltning som håller utan urvattning genom projektet.

Det är i gränslandet mellan typiska discipliner vi hittar nya möjligheter. Teknisk design innebär gemensam målbild och metoder för en skapande process.

Stadsverkstad finns för att du ska kunna hålla blicken hög och våga fråga efter vad du helst vill ha.