Byggteknisk Design

Empatisk konstruktion

Byggteknisk design är konsten att skapa lösningar som är både tekniskt sunda och empatiska mot projektets vision.

Konstruktion är mer än en stomme som måste hålla. Det är ryggraden i Arkitektur vars form och material förmedlar känslointryck. Väl utformad konstruktion spelar med upplevelsen av tyngd och väl valda material och detaljer avgör om byggnaden upplevs som genuin eller inte.

Konstruktionen är också central i projektplaneringen som central kostnadsbärare, källa till CO2 utsläpp och projektets största risker.

Oavsett om du vill utveckla nya processer, projekt eller produkter grundade i teknik, så hjälper byggteknisk design dig att hitta rätt lösning innan vi skapar exakt lösning.

Metod och Process

Varje iteration tar oss närmre den välgrundade lösningen, nyckeln är att ställa rätt frågor och utvärdera dem snabbt.

En kombination av nyfikenhet och kritiskt tänkande är grunden till bra frågor och bra frågor är början till ett bra svar.

Att få alternativ på bordet kan både ge trygghet i att vana lösningen är bäst, eller så kan de inspirera nya vägar med större nytta än tidigare tänkt möjligt

Enkla analyser räcker långt för svåra problem i tidigt skede. Det är också viktigare att skapa jämförbarhet i en bredd av perspektiv istället för exakthet i ett.

Engineering problems are
under-defined, there are many solutions, good, bad and
indifferent. The art is to arrive at a good solution. This is
a creative activity, involving imagination, intuition and
deliberate choice.