Comfortzone

Nothing good happens in your comfortzone gäller även för oss i byggbranschen.

För att utvecklas måste vi som sammanlänkande organisationer lära oss att gemensamt bli bekväma med att vara obekväma.

In