Äkta hållbarhet

Äkta hållbarhet kommer med insikten att vi kan leva lyckligare med mindre. Buddhism lär oss att det är törstandet efter saker som orsakar lidande och att själv fria sig från känslan av törst lugnar själen och ger grund för större lycka.